Blaise Pascal – Roulettens fader


shutterstock_239341636Fransmannen Blaise Pascal var en mycket framstående vetenskapsman inom områden som matematik, fysik, filosofi och teologi. Han gjorde en rad uppfinningar, bland annat kvicksilverbarometern, räknemaskinen och roulettehjulet.Redan som liten visade han prov på sin stora begåvning. Hans far undervisade honom i hemmet, men han fick inte lära sig matematik. Pascal studerade då i hemlighet och visade vid tolv års ålder upp häpnadsväckande kunskaper i avancerade algoritmer. Vid sexton års ålder framlade han en avhandling som väckte stor uppmärksamhet bland dåtidens matematiker i Paris.Under hela sitt liv hade Pascal en brinnande passion för att göra det ingen annan klarat, att uppfinna evighetsmaskinen, perpetuum mobile. Tyvärr lyckades han inte med det, men under de eviga experimenten skapade han en av sina största och absolut mest använda uppfinningar, roulettehjulet, vars grundkonstruktion används än idag.Även om roulettehjulet fungerar på samma sätt så har färgsättningen och antal fack ändrats. Numer finns 37 fack numrerade från 1-36, omväxlande svarta och röda, samt en grön siffra 0, den s k europeiska rouletten. Den amerikanska varianten har 38 fack och en extra nolla.